Terug naar Projecten Zwitserse federale spoorwegen – Station Lausanne

Spoorzone Delft – Nederland

Management

Spoorzone Delft heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee spoorwegtunnels, een (ondergronds) station, verschillende nieuwe kantoorgebouwen, een nieuw stadhuis en projecten voor sociale huisvesting te bouwen. In het voorjaar van 2015 zijn de nieuwe spoortunnel, het stadhuis, het busplein en het (ondergrondse) station in Delft voltooid.

TAAKBESCHRIJVING

Risicomanagement:

  • Opzetten en verbeteren van risicobeheer door toepassing van de Risman-methode
  • Organiseren van risicomanagementsessies met onderaannemers en klantvertegenwoordigers (gemeente Delft)
  • Risicoanalyse in kwartaalrapporten (top 10, voortgangsrapporten …)
  • Risicomanagement in samenspraak met projectmanagers en teamleden

Planning:

  • Opstellen van een planning en planningsbeheersmethode
  • Implementatie van een plannings-en projectbeheersysteem
  • Ontwikkeling van verschillende fasescenario’s
  • Visualiseren en beheren van aangrenzende zones en de risico’s verbonden aan tunnelbouw

De uitdaging in deze taak komt met name voort uit het samenwerken met een grote verscheidenheid aan partijen met zowel gemeenschappelijke als (gedeeltelijk) tegengestelde belangen. De planning wordt 4 keer per jaar uitgevoerd en omvat een uitgebreide risicoanalyse op basis van een MonteCarlo-simulatie (Primavera).

4D BIM-model:

Een zeer geabstraheerd 4D BIM-referentiemodel zorgt voor een beter beheer en vooral een betere communicatie van de geplande en huidige interventies.

LocatieDelft, Nederland
DomeinOntwikkeling van het stationsgebied
OpdrachtgeverMinisterie van Infrastructuur & Milieu, gemeente Delft
FunctieInformatiebeheer / Planning & Risicobeheer
Geraamde Kost± € 1,000,000,000
Periode2005 – 2018