Terug naar Projecten Luchthaven Genève

UZ Brussel

Management

Het UZ Brussel (UZB) wenst haar infrastructuur uit te breiden en te reorganiseren. Hiertoe zal zij een uitbreiding aan het bestaande Medisch Technisch Blok bouwen waarna het bestaande blok volledig heringericht zal worden. Het geheel van werken, wordt opgesplitst in 5 fasen waarvan de uitvoering over 8 jaar gespreid wordt. In diezelfde periode zal ook een nieuw administratief gebouw met een nieuwe hoofdingang worden gebouwd, het zogenaamde Landmark gebouw.De uitvoering van deze projecten wil het UZ Brussel laten ondersteunen door BIM om finaal een digitaal model van de nieuwe gebouwen te krijgen dat de exploitatie ervan kan ondersteunen in combinatie met de reeds in gebruik zijnde Ultimo Facility Management Software (FMIS). Aangezien het UZ Brussel zelf nog geen ervaring heeft met BIM wil zij zich laten ondersteunen door externe experten om:

  • BIM visie, protocols, uitvoeringsregels, … op te stellen
  • De bouwheer te begeleiden in het opzettenvan BIM in haar organisatie
  • Het BIM proces management te doen voor de projecten van het ruimteplan UZ Brussel
  • Optioneel een BIM model op te bouwen van de bestaande gebouwen van het UZ Brussel

TAAKBESCHRIJVING

BIM-processmanagement, ondersteuning voor ruimteplanprojecten UZ Brussel. Procesbegeleiding en begeleiding BIM-implementatie en BIM-proces management (opstellen protocols) onder leiding van PMGroup.

LocatieBrussels
DomeinZiekenhuis
OpdrachtgeverUZ Brussel
FunctieBIM manager
Geraamde Kost± EUR 800,000
Periode2018-2025