Terug naar Projecten RIVM, nieuw ministeriegebouw

Luchthaven Genève

Management

Het bestaande van de luchthaven van Genève afbeelden in digitaal modelformaat met behulp van laserscantechnologie. De extractie mogelijk maken van modelproducten in Revit, IFC-formaat, dwg-plannen en oppervlaktehoeveelheden die compatibel zijn met de SITAG-geomatica-service van de luchthaven. Betrokken projectoppervlakte: 250.000 m² inclusief technische en standaardoppervlakken aan luchtzijde en landzijde.

TAAKBESCHRIJVING

D-studio treedt op als Hoofdvertegenwoordigeronder toezicht van een onderaannemer voor het scannen van hetbestaande. Hij is verantwoordelijk voor de productie van eindproducten en kwaliteitsbewaking. Hij legt verantwoording af aan de klant en onderhoudt een up-to-date voortgangsdashboard van de productie. Hijbeheert de volledige productie van het digitale model.

UITDAGINGEN

  • Een zeer beperkte termijn van 10 maanden aanhoudenom 250.000 m² scans te produceren
  • Het bestaande vertegenwoordig met een tolerantie van + -1 cm foutmarge
  • Vertegenwoordiging van alle technische en bouwkundige kavels met een LOG van 350
  • Een gepersonaliseerde en operationele platformoplossing bieden voor de uitwisseling en verspreiding van projectinformatie
LocatieGenève (Zwitserland) –Aéroport de Genève
DomeinGeomatica
OpdrachtgeverAIG
FunctieBIM Manager en modellering van het bestaande
Geraamde Kost645 000 ± CHF
PeriodeApril 2019 – Februari 2020