Privacybeleid

De website van D-studio verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens.  Deze worden door ons niet aan derden doorgegeven, noch verkocht. Wij bewaren geen gegevens over uw locatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Indien wij via andere kanalen (mail, telefoon) persoonsgegevens van u ontvangen, verwerken wij deze conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dus enkel voor het doeleinde waarvoor we ze opvragen (met name om jouw vraag te beantwoorden) en enkel zolang dit hiervoor nodig is. We geven geen gegevens door aan derden en gebruiken jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Je kan je eigen persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren of wissen. Contacteer ons via één van onze kanalen, en wij doen het nodige.