Highligh block

Visie en Missie

VISIE

Met D-Studio willen we de komende jaren onze marktpositie in de BIM-markt en breder gezien de bouwkundige sector behouden en verder uitbouwen. We willen dit realiseren op een innoverende en vooruitstrevende manier. Bestaande en nieuwe klanten willen we een effectieve meerwaarde bezorgen die meetbaar is. De focus ligt hierbij op 3 kerndiensten: het beheren van BIM-projecten, het ontwikkelen van software en research/consultancy. Onze kwalitatieve, geëngageerde en zelfkritische aanpak staat hierbij centraal, maar ook transparantie en het nakomen van afspraken behoren onlosmakelijk bij onze manier van werken. Dit willen we bereiken door het aantrekken van bijkomende, getalenteerde medewerkers met kennis van zaken om zo meer en grotere projecten kwalitatief aan te kunnen. Onze uitstekende reputatie willen we behouden en ook op het vlak van innovatie willen we een voorloper blijven in de markt. Mee richting geven aan de markt, daar streven we naar. Erkend worden als een betrouwbare speler in de markt vinden we belangrijk. Daarbij willen we product-onafhankelijk bestaande tools optimaliseren en nieuwe tools ontwikkelen die bedrijven in onze kernsector toelaten efficiënter te werken, kosten te besparen en stappen te zetten in automatisering. Maar net zo goed willen we uitblinken in het beheren van BIM-projecten en procesondersteunend werken voor onze klanten. Zo leveren we nog meer toegevoegde waarde in het optimaliseren van processen en dringen we de faalkosten bij onze klanten terug. Door onze focus op kwaliteit en onze ontwikkelingen naadloos af te stemmen op marktvraag willen we onze marktpositie verstevigen en waarborgen. Binnen België, Europa en zelfs de hele wereld om zo op korte termijn uit te groeien tot een gezonde organisatie. De uitbouw van de groep met een netwerk van eigen geassocieerde bedrijven binnen Europa, gecombineerd met partnerbedrijven ondersteunt deze ambitie. Onze doelstellingen willen we bereiken op een positieve manier met respect voor de klant en de eigen medewerkers. Deze laatste krijgen dan ook alle ontplooiingskansen om mee te werken aan de groei van D-Studio.

MISSIE

Als innovatieve speler in de BIM-markt en de bredere bouwkundige sector willen we bedrijven en projectorganisaties voorzien van vooruitstrevende applicaties, tools, consultancy en research die effectief bijdragen aan het rendement en de verbetering van de operationele processen. Door het leveren van toegevoegde waarde die inspeelt op de marktvraag willen we de sector in zijn geheel mee naar een hoger niveau tillen. Dit doen we op een transparante, open manier, waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen en een kwalitatieve dienstverlening voorop staat. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, willen we blijvend kwaliteit garanderen. Op deze manier willen we verder uitgroeien tot een door de sector erkende referentie op het vlak van BIM-oplossingen en tools.